Ochranná a bezpečnostní bariéra

Systém PROBAR je určený zejména k zabránění nežádoucího úmyslného ale i náhodného průniku vozidel do vymezených prostorů a prostranství, např. pěší zóny, chodníky apod.

 • Rychlá a jednoduchá instalace do připraveného podloží
 • Možnost nastavení a regulace brzdné síly systému pohlcování energie
 • Zvýšené efektivita tlumení nárazu a pohlcení nárazové energie při zapojení všech tuhostí sloupků a lan do systému tlumení nárazu
 • Možnost estetického přizpůsobení danému prostředí
 • V případě potřeby možnost demontáže části bariéry při zachování plné funkčnosti zbytku bariéry
 • Systém PROBAR umožňuje vytvoření různých geometrických řešení (např. vytvoření pravého úhlu) při zachování plné funkčnosti bariéry
 • Plná funkčnost systému již při délce bariéry cca 10 metrů

Systém PROBAR je tvořen ze čtyř základních prvků:

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SYSTÉMU:

Kotvení do podloží

Způsoby kotvení bariéry do podloží vždy vychází z geotechnické charakteristiky a struktury podloží v konkrétním místě instalace bariéry.

Ocelová lana

lana jsou provlečena otvory jednotlivých sloupků. Uspořádání lan ve dvou různých výškách tvoří základní ochrannou funkci bariéry k zachycení průniku nežádoucího vozidla.

Ocelové sloupky

Dutý sloupkový profil s otvory pro protažení lan a prostorem pro instalaci systému pohlcování energie. Celý systém v rámci jedné instalace může obsahovat až tři typy sloupků – koncové, průběžné, napojovací. Součást sloupku je ocelová patka s otvory pro kotevní prvky, která slouží k jeho upevnění do připraveného podloží. Standardní osová vzdálenost sloupků je 3,5 m s možností zmenšení rozestupů dle potřeby a požadavku zákazníka.

Systém pohlcování energie

Nově vyvinutý systém pohlcování energie je sestaven z potřebného počtu jednotlivých brzdných segmentů, které jsou integrovány do vnitřních prostor jednotlivých sloupků. Při aktivaci tento systém funguje jako dynamická brzda s postupným nárůstem brzdné síly. Výhodu systému pohlcování energie je možnost regulace jeho brzdného účinku, a to buď nastavením úrovně brzdné síly každého segmentu nebo zvýšením či snížením počtu jednotlivých brzdných segmentů.

Vybrané detaily průběhu nárazu a celkového pohybu

 1. Prvotní kontakt
 2. První lokální maximum zrychlení - deformace sloupku
 3. Okamžik maximálního zrychlení
 4. Maximální průnik bariérou

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.